ULUBIONE

Żuraw (Grus grus)
Żuraw (Grus grus).

 

Sóweczka (Glaucidium passerinum)
Sóweczka (Glaucidium passerinum).

 

Bocian czarny (Ciconia nigra)
Bocian czarny (Ciconia nigra).

 

Wodnik (Rallus aquaticus)
Wodnik (Rallus aquaticus).

 

Żołna (Merops apiaster)
Żołna (Merops apiaster).

 

Dudek
Dudek (Upupa epops).

 

Kaczka krzyżówka
Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos).

 

Zimorodek
Zimorodek (Alcedo atthis).

 

Kszyk
Kszyk (Gallinago gallinago).

 

Bocian czarny
Bocian czarny (Ciconia nigra).

 

Jelonek rogacz
Jelonek rogacz (Lucanus cervus).

 

Żołna
Żołna (Merops apiaster).

 

Sóweczka
Sóweczka (Glaucidium passerinum).

 

Wodnik
Wodnik (Rallus aquaticus).

 

Kszyk
Kszyk (Gallinago gallinago).

 

Płaskonos
Płaskonos (Anas clypeata).

 

Gęsi gęgawy
Gęś gęgawa (Anser anser) i Żurawie (Grus grus).

 

Mewa śmieszka
Mewa śmieszka (Larus ridibundus)

 

Kaczka krzyżówka
Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos)

 

Wydra
Wydra europejska (Lutra lutra)

 

Sóweczka
Sóweczka (Glaucidium passerinum)

 

Bielik
Bielik (Haliaeetus albicilla)

 

Czapla biała
Czapla biała (Ardea alba)

 

Szlamnik
Szlamniki (Limosa lapponica)

 

Megarhyssa vagatoria
Megarhyssa vagatoria

 

Wodnik (Rallus aquaticus)
Wodnik (Rallus aquaticus)

 

Czapla biała (Ardea alba)
Czapla biała (Ardea alba)

 

Zimorodek (Alcedo atthis)
Zimorodek (Alcedo atthis)

 

Żaba moczarowa (Rana arvalis)
Żaba moczarowa (Rana arvalis)

 

przyroda Chocianowa, fotografia przyrodnicza, Bird Photography, Chocianów, Nature Photography, makrofotografia, Birds, wildlife photography, fotografie przyrodnicze, zdjęcia ptaków, zdjęcia ssaków, Bory Dolnośląskie