Aktualizacja

Chocianów LUTY 2016

Wernisaż wystawy autorskiej pod tytułem "Owady saproksyliczne Polski w obiektywie Krzysztofa Sztaby" więcej>>

     Obecnie na stronie można obejrzeć ponad 700 zdjęć w kilku galeriach tematycznych.

Fotografia przyrodnicza
     W trakcie fotografowania staram się zawsze tak postępować aby nie szkodzić fotografowanym zwierzętom. Nigdy nie fotografuję ptaków na gniazdach z powodu ryzyka utraty lęgów.

Kontakt
Krzysztof Sztaba Chocianów 59-140 email: cerdo@gazeta.pl
Krzysztof Sztaba
Chocianów 59-140
email: cerdo@wp.pl


free counters

Witam na stronie fotografii przyrodniczej

      Fascynacja przyrodą spowodowała, że poświęcam jej każdą wolną chwilę. Jako, że przyroda to bardzo obszerne zagadnienie, skupiłem się na dwóch kierunkach. Jednym z nich to entomologia, głównie chrząszcze z rodziny Cerambycidae z obszaru Polski, drugim kierunkiem to fotografia dzikich zwierząt. Fotografowanie zwierząt w ich naturalnym środowisku należy do najtrudniejszych tematów w fotografii, jednocześnie najbardziej emocjonujących. Prezentowane tu prace to niewielki fragment historii spotkań ze zwierzętami i obcowania z naturą.

Chocianów fotografia przyrodnicza

Zwierzęta

an image

      Wiele gatunków zwierząt pezentowanych na tej stronie jest rzadkich i zagrożonych wyginięciem, z tego powodu ujęto je na Liście Gatunków Ginących i Zagrożonych wygi- nięciem w Polsce. Objęte są również ochroną prawną jak Rozporządzenie Ministra Środo- wiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną oraz podlegają ochronie międzynarodowej. Prezentowane na tej stronie zwierzęta były fotografowane na obszarze Polski.

Informacja

an image

     Wydzielenie owadów z galerii zwierząt było podyktowane wyłącznie względami organi- zacyjnymi strony i szczególnym podejściem autora do tej grupy zwierząt. Ponadto wymagania sprzętowe i techniki w fotografowaniu owadów są odmienne od pozostałych przez co nazywane są makrofotografią. W zakładce „Owady Borów Dolnośląskich” przedstawione są ciekawe bezkręgowce wystepujące na tym terenie.

Sprzęt

an image

     Fotografowanie przyrody rozpoczynałem aparatami ana- logowymi, które niestety nie spełniały moich oczekiwań. Zbyt wielki wpływ na efekt końcowy czyli zdjęcie, miały jakość użytych materiałów i umiejętności pra- cowników zakładu fotografi- cznego. Dopiero fotografia cyfrowa otworzyła nowe możliwości i pozwoliła zreali- zować stawiane cele. W chwili obecnej używam cyfrowego sprzętu systemu Canon'a.

Prawa autorskie

Wszystkie zdjęcia prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.

Krzysztof Sztaba ChocianówKrzysztof Sztaba ChocianówKrzysztof Sztaba Chocianów